Dual Blaze TwinFry: въпроси и отговори

Размерите на еър фрайъра са 33.8Д x 51.8Ш x 31.3В cm / 13.3Д x 20.4Ш x 12.3В инч.

Кошницата на Еър фрайъра е 10 литра, която може да се раздели на две 5-литрови зони за готвене.

Мощността на уреда е 2800W.

Дължината на захранващия кабел е 1м.

Уредът тежи 9.2 кг / 20.3 lb.

Кошницата, разделителят и скарите за хрупкаво запичане са направени с незалепващо PTFE покритие.

Да. Сканирайте QR кода или потърсете “VeSync” в Apple App Store® или Google Play Store, за да изтеглите приложението VeSync. Разгледайте неограничени рецепти от цял свят и следете процеса на готвене.

 

Etekcity GmbH (“Etekcity”) гарантира, че продуктът няма дефекти в материала и изработката за период от 2 години от датата на първоначалната покупка (“Ограничен гаранционен период”), при условие че продуктът е бил използван в съответствие с инструкциите за употреба и грижа (напр. в предвидената среда и при нормални обстоятелства).

Бутонът за включване се намира в предната част на устройството от лявата страна на потребителския интерфейс.

Когато устройството е включено, бутонът за захранване ще стане бял и бутоните GRANDZONE, ZONE 1 и ZONE 2 ще мигат.

1. Натиснете бутона за захранване, за да включите устройството.
2. Изберете “GRANDZONE”, “ZONE 1” или “ZONE 2”.
3. Изберете функция за готвене.
4. Използвайте лявата и дясната стрелка, за да регулирате температурата и времето.
5. Докоснете “СТАРТ/ПАУЗА”, за да започнете да готвите.

Винаги използвайте дръжките отстрани на кошницата, когато отваряте и затваряте кошницата.

За да промените функциите за конкретна зона, натиснете съответния бутон за зона и след това изберете желаната функция. Задайте температурата и времето си с помощта на стрелките и натиснете “СТАРТ/ПАУЗА”, за да започнете да готвите.

За да спрете функцията за готвене на една зона, натиснете и задръжте бутона на тази зона за 3 секунди.
За да спрете функцията за готвене на двете зони, натиснете бутона за захранване, за да прекратите готвенето, и изключете уреда.

Готвенето автоматично ще спре, когато кошницата бъде премахната. Поставете отново кошницата, за да възобновите готвенето.

За да поставите на пауза една зона, първо натиснете съответния бутон за зона, след което натиснете “START/PAUSE”.

За да използвате Grand Zone, включете устройството и изберете “GRANDZONE”. Изберете желаната функция за готвене. Регулирайте температурата и времето съответно с помощта на лявата и дясната стрелка. Натиснете “СТАРТ/ПАУЗА”, за да започнете да готвите.

Използвайте Match, когато искате да зададете и двете зони на едно и също време и температура. За да използвате Match, включете устройството, поставете разделителя в кошницата, изберете “ZONE 1” и след това изберете “MATCH”. Изберете желаната функция за готвене. Регулирайте температурата и времето съответно с помощта на лявата и дясната стрелка (ЗАБЕЛЕЖКА: Това ще регулира и двете зони). Натиснете “СТАРТ/ПАУЗА”, за да започнете да готвите.

Използвайте Sync, когато искате да приготвите 2 храни с различни функции, температури или време за готвене. За да използвате синхронизиране, поставете разделителя в кошницата и програмирайте всяка зона. Изберете “SYNC”, за да завършите готвенето и двете зони едновременно.

След като изберете функция за готвене, натиснете лявата стрелка нагоре / надолу, за да регулирате температурата.

След като изберете функция за готвене, натиснете стрелките надясно нагоре / надолу, за да регулирате времето.

Изберете зоната, която искате да промените, и след това натиснете лявата стрелка нагоре/надолу, за да регулирате температурата. Натиснете стрелките надясно нагоре/надолу, за да регулирате времето.

Натиснете и задръжте стрелките за температура нагоре и надолу за 3 секунди, докато чуете звуков сигнал.

Натиснете и задръжте стрелката за температура нагоре и стрелката за време нагоре за 3 секунди, докато чуете звуков сигнал.

Изберете функция за готвене, която да персонализирате, и променете температурата и времето по желание.
Стъпки:
1. Изберете функция и регулирайте времето и температурата.
2. Натиснете и задръжте бутона на функцията, докато чуете звуков сигнал.

За да нулирате функция, натиснете и задръжте бутона на функцията и “GRANDZONE” едновременно за 3 секунди, докато чуете звуков сигнал.
За да нулирате всички функции, натиснете и задръжте едновременно “ZONE 1” и “ZONE 2” за 3 секунди, докато чуете звуков сигнал.

1. Сканирайте QR кода или потърсете “VeSync” в Apple App Store® или Google Play Store, за да изтеглите приложението VeSync.
2. Отворете приложението VeSync. Ако вече имате акаунт, натиснете “Вход”. За да създадете нов акаунт, натиснете “Регистрирай се”.
3. Включете вашия Еър фрайър, за да влезете в режим на свързване..
4. Натиснете + и изберете вашия Еър фрайър.
5. Следвайте инструкциите в приложението, за да настроите вашия Еър фрайър.

Еър фрай, Печене, Печива, Грил ,Затопли, Дехидратиране (Изсушаване).

Еър фрай: Използвайте тази функция, за да придадете на храната хрупкав вкус с малко или никаква мазнина.
Печене: Най-доброто за печене на месо и зеленчуци.
Печива: Перфектно за тестени изделия и десерти.
Грил: Най-подходящ за готвене на месо като пържола и пилешки пържоли.
Затопли: Затоплете храната бързо и лесно
Дехидратирайте (изсушаване): Дехидратирайте месо, плодове и зеленчуци за здравословни закуски

Еър фрай: 120°C–205°C, температура по подразбиране: 200°C
Печене: 120°C–205°C, температура по подразбиране: 190°C
Печива: 80°C–205°C, температура по подразбиране: 160°C
Грил: 205°C–240°C, температура по подразбиране: 240°C
Затопли: 40°C–205°C, температура по подразбиране: 165°C
Дехидратиране (изсушаване): 35°C–95°C, температура по подразбиране: 55°C

Да. Безопасно е да се използва хартия за готвене и алуминиево фолио в кошницата. Използването на алуминиево фолио се препоръчва в някои рецепти. Внимавайте хартията за готвене да не се докосва до нагревателни елементи по време на готвене.

Кошницата ще се загрее по време на готвене. Използвайте двете си ръце и дръжките отстрани, когато боравите с кошницата и я поставяйте само върху повърхности, които са безопасни за топлина. НЕ поставяйте кошницата върху уреда.

Да, външната страна на уреда се загрява по време на готвене, но контролният панел и дръжката на кошницата остават безопасни за докосване. ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството трябва да бъде поставено на разстояние най-малко 13 см от всички стени / уреди / препятствия, за да се осигури правилен въздушен поток и охлаждане на уреда.

Устройството издава звуков сигнал, когато времето за готвене е завършено или готвенето е започнало в друга зона.

Не, не поставяйте уреда върху потенциално гореща повърхност.

Не, кошницата не може да се използва във фурна. Не я поставяйте върху горещи повърхности.

 

Вентилационния отвор се намира от задната страна на уреда. Тази област ще се загрее по време на готвене. Не забравяйте да държите уреда на разстояние най-малко 13 см от всякакви други повърхности.

Когато изваждате скаричката за хрупкаво запичане, изчакайте устройството да се охлади, след което извадете цялата кошница от уреда. За да ускорите процеса на охлаждане, извадете кошницата от уреда и я поставете под студена вода. След това бръкнете в кошницата и хванете малката дръжка, разположена в центъра на скаричката за хрупкаво запичане. Издърпайте здраво, за да извадите скарата от кошницата.

Устройството не функционира правилно. Моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти, посочен в ръководството.

Поради силния конвекционен вентилатор не препоръчваме да се вари вода в кошницата.

 

За най-добри резултати използвайте скарата за хрупкаво запичане, когато искате храната да е хрупкава и равномерно изпечена. Скарата повдига храната в кошницата, така че въздухът да може да минава под и около нея, за да е равномерно изпичането.

Кошницата, разделителят и скарите за хрупкаво запичане са направени с PTFE покритие без PFOS и PFOA, а покритията са без BPA. Всички компоненти на Еър фрайъра, които влизат в контакт с храни, отговарят на изискванията за хранителни цели на региона, в който се продават.

Да. Имайте предвид, че външността се загрява по време на готвене, но контролният панел и дръжката на кошницата остават безопасни за докосване.

Моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти, посочен в ръководството.

Не се изисква предварително загряване.

Поставете разделителя, за да разделите зоните в кошницата.

 

Въпреки че не се изисква мазнина, препоръчваме да започнете с една супена лъжица и да добавите, спрямо личните си предпочитания. Можете да използвате и препоръчителните количества мазнина, описани в рецептите.

Да.
1. Изберете зоната, която искате да промените.
2. Докоснете “СТАРТ/ПАУЗА”, за да поставите на пауза готвенето.
3. Регулирайте функцията за готвене.

Да. Ако извадите кошницата, уредът автоматично ще спре готвенето.
Когато върнете кошницата, Еър фрайърът автоматично ще възобнови готвенето въз основа на предишните ви настройки.
За най-добри резултати ви препоръчваме да проверявате храната често по време на готвене.

Еър фрайърът е достигнал максималната температура за тази настройка.

Зависи от храната. Следвайте инструкциите на опаковката. За храна без инструкции, вижте нашите графики за готвене за повече информация.

Понякога вентилаторът Еър фрайърът ще премества леки храни из кошницата. Използвайте коктейлни пръчици, за да подсигурите свободна лека храна, като горната филия хляб на сандвич.

Да. Тъй като беконът е лека храна, ще трябва да използвате коктейлни пръчици, за да го закрепите. Понякога вентилаторът от въздушния фритюрник ще премести леки храни в кошницата.

Да, но използвайте правилната техника за панировка. Важно е храните да се покриват първо с брашно, след това с яйце, а след това с панко галета/трохи от храна.

Важно е да следвате точните инструкции, изброени в графиката за готвене и рецептите, когато използвате вашия Еър фрайър. За най-добри резултати се уверете,  че съставките са подредени равномерно на дъното на кошницата без да се припокриват. Проверявайте храната си по време на готвене. Температурата и времето могат да се регулират в процеса на готвене.

Важно е да следвате точните инструкции, изброени в графиката за готвене и рецепти, когато използвате вашия Еър фрайър. За най-добри резултати проверете прогреса на готвенето и извадете храната, когато е постигнат желания ефект на запичане. Извадете храната след приключване на времето за готвене.

 

Използваме технологията Dual Blaze, за да осигурим равномерно приготвена храна без обръщане или разбъркване.
Важно е да следвате точните инструкции, изброени в графиката и рецептите, когато използвате Еър фрайъра.
За най-добри резултати проверявайте храната си често по време на готвене. Храната, която е подредена една върху друга или близо една до друга, може да се наложи да бъде разбъркана или обърната по време на готвене.

Важно е да следвате точните инструкции, изброени в графиката за готвене и рецептите, когато използвате Еър фрайъра.
Готвенето на големи количества храна може да отнеме повече време. Уверете се, че съставките са подредени в равномерен слой на дъното на кошницата без припокриване. Ако е необходимо, намалете количеството на храната в кошницата.

За да постигнете равномерно количество хрупкавост/ загар, важно е да обръщате или разбърквате храната си по време на готвене. За най-добри резултати следвайте рецепта или графиката за готвене, за да разберете колко често трябва да хвърляте или обръщате съставките по време на готвене. Можете също така да увеличите времето за готвене или да добавите допълнителна мачнина в размер на 1 супена лъжица. Продължете да разбърквате или обръщате храната, за да осигурите равномерен загар / хрупкавост.

За да преобразувате рецепти за конвенционална фурна, намалете температурата с 10°C. Проверявайте често храната, за да избегнете изгаряне.

Нормално е част от парата да се отделя или през вентилационните отвори, или през кошницата, особено при готвене на храни с високо съдържание на вода като зеленчуци.

Да. И двете зони са самостоятелни с отделни нагревателни елементи и вентилатори.

Уверете се, че кошницата е поставена правилно по време на готвене. За равномерен загар, уверете се, че храната е подредена равномерно по цялата кошница. Когато подреждате храната, не забравяйте да обръщате или разбърквате храната редовно за най-добри резултати при готвене. Можете да регулирате времето за готвене във всеки един момент по.

Използваме технологията Dual Blaze, за да осигурим равномерно приготвена храна без обръщане или разбърване.
За най-добри резултати следвайте рецептати или графиката за готвене и проверявайте храната си често по време на готвене.

Уредът, кошницата и скарите за хрупкаво запичане трябва да се почистват старателно след всяка употреба.

Уредът, кошницата и скарите за хрупкаво запичане трябва да се почистват старателно след всяка употреба. Преди почистване изключете уреда и го оставете да се охлади. За да почистите основното устройство и контролния панел, избършете с влажна кърпа.
За бързо почистване отстранете скарите за хрупкаво запичане и разделителя и ги измийте в мивката. Отцедете или избършете мазнината от кошницата. Напълнете кошницата с вряла вода и препарат за измиване. С помощта на четка за миене внимателно отстранете остатъците от храна. Отцедете водата в мивката и изплакнете с чиста вода. Отцедете и подсушете.
За щателно почистване отстранете скарите и разделителя. Внимателно измийте кошницата и аксесоарите в мивката или поставете кошницата и аксесоарите в съдомиялната машина. За да удължите живота на кошницата и аксесоарите, препоръчваме да ги миете на ръка.
Подсушете с кърпа всички части след почистване.

Не. Препаратите за почистване на конвеционална фурна могат да нарушат незалепващото покритие.

Опитайте да го включите в друг контакт. Също така се уверете, че не се използва разклонител.Save

Проверете захранващия кабел за повреди (протриване, скъсване или напукване). Ако има повреда на кабела, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти, посочен в ръководството.

Еър фрайърът може да е в режим на готовност. Натиснете бутона за захранване, за да го включите отново.

Моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти, посочен в ръководството.

Включете Еър фрайъра в работещ контакт и натиснете бутона за включване. Изберете функция за готвене и натиснете “СТАРТ/ПАУЗА”, за да започнете цикъл на готвене. Изчакайте 30 секунди, за да се загрее вашият въздушен фритюрник и след това извадете кошницата, за да проверите.
Ако все още не загрявате, моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти, посочен в ръководството.

Първо, уверете се, че устройството е напълно охладено.
Уверете се, че всички опаковъчни материали, промоционални етикети и лента са отстранени от уреда.
Измийте кошницата и скарата за хрупкаво запичане в гореща сапунена вода и избършете нагревателните елементи с влажна кърпа.
Пуснете и двете зони на функцията Air Fryer на 205°C за 30 минути, без храна вътре.
Ако все още има изгоряла / необичайна миризма, моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти, посочен в ръководството.

Уверете се, че кошницата и вътрешността на Еър фрайъра са почистени правилно и не са мазни.
Готвенето на мазни храни ще доведе до събиране на мазнина под скарите за хрупкаво запичане. Тази мазнина ще произведе бял дим и кошницата може да стане по-гореща от обикновено. Това е нормално и не трябва да влияе на готвенето.

Незабавно изключете Еър фрайъра си. Тъмният дим означава, че храната гори или има проблем с електрическата мрежа. Изчакайте димът да се изчисти, преди да извадите кошницата. Ако причината не е изгоряла храна, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти, посочен в ръководството.

Някои храни с високо съдържание на вода и замразени храни могат да създават прекомерна пара. Това е нормално и не влияе на готвенето.

Уверете се, че кошницата не е препълнена с храна.
Уверете се, че скарите за хрупкаво запичане и разделителят са поставени правилно в кошницата.

По време на готвене вентилаторът работи с висока скорост, което води до по-високо ниво на шум. Това е нормално и не трябва да влияе на готвенето.
Ако Еър фрайърът издава тракащ, скърцащ или вибриращ шум, моля, свържете се с нашия екип за обслужване на клиенти, посочен в ръководството.

Има отворена верига в горния температурен монитор на ЗОНА 1. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

Има късо съединение в горния температурен монитор на ЗОНА 1. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

Има отворена верига в по-ниския температурен монитор на ЗОНА 1. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

Късо съединение има в монитора за по-ниска температура на ЗОНА 1. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

Защитата от прегряване ZONE 1 на Еър фрайъра се е активирала. Изключете и извадете захранващия кабел на Еър фрайъра и го оставете да се охлади напълно. Ако дисплеят продължава да показва “E3”, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

Има отворена верига в горния температурен монитор на ЗОНА 2. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

Има късо съединение в горния температурен монитор на ЗОНА 2. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

Има отворена верига в по-ниския температурен монитор на ЗОНА 2. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

Има късо съединение в по-ниския температурен монитор на ЗОНА 2. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

Защитата от прегряване ZONE 2 на Еър фрайъра се е активирала. Изключете и извадете захранвящия кабел от Еър фрайъра и го оставете да се охлади напълно. Ако дисплеят продължава да показва “E28”, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

Вентилаторът ще продължи да работи след приключване на готвенето. Това помага при охлаждане и удължаване на живота на вашия Еър фрайър. Това е нормална работа на уреда, а не грешка.